Nyheder

Der  blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 22. august 2020 kl. 12 i  det frie ved maskinskuret på Strandgårdsvej. Eneste punkt var forslag til revision af foreningens vedtægter som indstillet fra generalforsamlingen i juni måned. Der deltog 23 husstande, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.