Nyheder

Så er generalforsamlingen afholdt den 5. juni, og 38 husstande var repræsenteret personligt, mens 5 havde afgivet fuldmagt. Generalforsamlingen forløb stille og roligt, men med stor talelyst. Flest indlæg var der til to forslag fra medlemmerne, nemlig om legeplads og om vejbommens skæbne. Der var også en god drøftelse af bestyrelsens forslag om at søge indrettet en fold mellem Strandagervej og fjorden, og dette forslag fik  medvind af en næsten enig generalforsamling. Så nu arbejder bestyrelsen videre med det projekt. Fuldt referat ligger under Bestyrelsen og referater.