Hjertestarter

Fællesudvalget for Enø, der er et interessefællesskab for 9 grundejerforeninger, har opsat en hjertestarter på Enø ved de yderste grundejerforeninger.

Hjertestarteren, der er finansieret af fælles midler, er opsat på
Stølsgården, Enø Kystvej 182 lige over for Strandgaardsvej.

Den er opsat, så den let kan ses fra vejen, og der er opsat henvisningsskilte.
Den er desuden registreret hos TRYGFONDEN og kan findes under APP ́: ”Hjertestart” på diverse smartphones.
Senere på sommeren vil der blive arrangeret en demonstrationsdag, hvor en paramediciner vil vise hvordan rigtig førstehjælp kan være afgørende og livreddende.
Tidspunktet for dette arrangement, vil blive annonceret via de enkelte grundejerforeninger og ved opslag i området.
En demovideo er tilsendt de enkelte grundejerforeninger og kan linkes fra disses respektive hjemmesider.

På Fællesudvalgets vegne Jørn M. Jakobsen Sekretær