Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 21. juni 2020

Formand Jørn M Jakobsen

 Strandgårdsvej 51, Enø

Formand for brolauget
Repræsentant i FU

 

 

Mobil   20 96 50 64

E-mail:  4736.jmj@gmail.com

Næstformand og Sekretær Jens B. Hansen
 Ryttervænget 26, Mogenstrup
 4700 Næstved

Strandagervej 16, Enø

Repræsentant i Enø Pumpelaug

Webmaster

Mobil   21 37 98 95
E-mail:      jenskarenl@gmail.com
Kasserer  Carsten Madsen Storgaard

Strandgårdsvej 15, Enø

4736 Karrebæksminde

Mobil: 21 49 22 33
E-mail:  strandgaarden.enoe@gmail.com
Best. medlem Connie Lousø
Langebjergvej 40, Haraldsted
4100 Ringsted

Strandgårdsvej 34, Enø

Ansvarlig for veje og fællesarealer

Mobil   20 93 53 22
E-mail:  connie.lousoe@mail.tele.dk
Best. medlem   Kim Larsen

Strandrylevej 11, Enø

4736 Karrebæksminde

Ansvarlig for veje og fællesarealer

Ansvarlig for maskinhus og maskiner

Mobil: 40 62 09 22

E-mail: kim.larsen68@gmail.com

Best. Suppleant Karl-Aage Nielsen
Strandgårdsvej 39, Enø
4736 Karrebæksminde
Ansvarlig for græsslåmaskine og benzin

Mobil   40 15 54 96

E-mail:     anette-karl-aage@mail.dk